Evora da Lusitania

Breeder: Haras Lusitania
Owner: Haras Lusitania
Ancestry: Rouxinol x Alhambra v. Ofertada (Pedigree)
Year: 2009

Evora. Klick on image to see photo and video gallery.